Poděkování MAS Sokolovsko

Ing. HANA CHLUPÁČKOVÁ děkuje MAS Sokolovsko o.p.s. za podporu při realizaci projektu:

„Investice do vybavení farmy“

registrační číslo žádosti 23/007/19210/341/078/000424, který je SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ Z EVROPSKÉHO ZEMĚDĚLSKÉHO FONDU PRO ROZVOJ VENKOVA NA OBDOBÍ 2014 - 2020

V rámci opatření 19. Podpora místního rozvoje na základě iniciativy LEADER (CLLD - komunitně vedený místní rozvoj)
Podopatření 19.2 Podpora provádění operací v rámci strategie unitně vedeného místního rozvoje
Operace 19.2.1. Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje
Fiche 2. Podpora zemědělských podniků dotace

Pozvání na Faremní den otevřených dveří

                                                                                    

Ing. Hana Chlupáčková si Vás dovoluje pozvat na Den otevřených dveří na Farmě LEŽNICE, který se bude konat dne 12.4. 2021 od 9 hodin

Součástí akce bude :

prezentace výsledků plemenného chovu Masného simentála

ukázka plemenných býků a jalovic

předvedení mateřské populace vlastního chovu a výsledky dlouhodobého šlechtění

prezentace moderní zemědělské techniky včetně strojů, které byly spolufinancovány za pomoci MAS SOKOLOVSKO

Vzhledem k současné situaci bude akce organizována v souladu se zásadami a nařízeními, která jsou součástí usnesení vlády ČR č. 196 ze dne 26.2. 2021.

Organizátor stanovuje prohlídkové intervaly po max.  60 minutách, ve kterých mohou být přítomni nejvýše dva návštěvníci z jedné firmy.

Rezervace termínů prohlídek bude probíhat ihned po uveřejnění na tel. čísle 775885244.

Poděkování MAS SOKOLOVSKO

Ing. Hana Chlupáčková

děkuje MAS Sokolovsko o.p.s. za podporu při realizaci

PROJEKTU

„Investice pro zemědělskou prvovýrobu“

 

který je SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ

Z EVROPSKÉHO ZEMĚDĚLSKÉHO FONDU PRO ROZVOJ VENKOVA NA OBDOBÍ 2014 - 2020

 

 

V rámci opatření 19. Podpora místního rozvoje na základě iniciativy LEADER (komunitně vedený místní rozvoj)

 

 Podopatření 19.2 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje

Operace 19.2.1 Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje

Fiche 2. Podpora zemědělských podniků

 

 

 

 

                                     

 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

                                   

Výběry v roce 2021

V pondělí 15. února proběhlo na naší farmě první kolo základních výběrů býků v roce 2021. Nekorunovaným králem se stal Farah Ležnický PP, syn Campariho a Karly Ležnické PP, který byl oceněn 90. body za exteriér. Pozadu nezůstal ani Faraon P, syn Le Manse a Ingerborg Ležnické, který získal 83 bodů za exteriér. I ostatní tři býci přesvědčili o kvalitách našeho chovu a získali nadprůměrných 72 a 70 bodů při hodnocení zevnějšku.

II. Turnus výběru plemenných býků

V nabídce odchoven plemenných býků jsou již býčci po otcích z naší farmy. Nejvýrazněji je zastoupen Alis Ležnický PP, krásní býči byli odchováni po Baronovi Ležnickém PP a pozadu nezůstává ani Cyril Ležnický PP, který působí u paní Polákové a produkuje kvalitní a líbivá zvířata. Ilustrační fota jsou umístěna ve fotogalerii,

Erb Ležnický V uspěl na OPB Osík

Při premiérové účasti našich barev na OPB Osík nezklamal ERB Ležnický V. V tvrdé konkurenci býků tento syn Dragoona 12 R  získal za zevnějšech pěkných 79 bodů a stal se druhým nejlépe hodnoceným býkem na odchovně

Býci z domácího odchovu vybráni do plemenitby

21.2. 2020 proběhly základní výběru býků z domácího odchovu s vynikajícími výsledky. Nejlepší z býků  Elastik P byl ohodnocen 86 body za exteriér, Emerson PP získal 76 bodů, Eusebio P získal 77 bodů a Ekonom P byl ohodnocen 72 boby za exteriér. Tyto výsledky našich býků jsou nejlepší pozvánkou pro zájemce o býky v druhém testu, jejichž základní výběry se uskuteční 16.4. 2020 na naší farmě.

EGOON Ležnický P - nejlepší býk na OPB Benešov

Egoon P se stal nejlépe hodnoceným býkem I. turnusu základních výběrů na OPB Benešov. Tento syn dvojnásobné vítězky NVHZ v Brně Inky Ležnické P a Dragoona 12 R získal 83 bodů za exteriér a zejména osvalením - 9 bodů za záď zaujal všechny přítomné. Novému majiteli Egoona p. Hodinovi gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů.

Condor Ležnický je nejlepším Masným simentálem I. testu v ČR

Další úspěch na OPB Měcholupy

Na OPB  Měcholupy se konaly 21.2. 2018 základní výběry býčků. Ve velké a kvalitní konkurenci opět uspěl náš simentálská býk Condor Ležnický, jehož otcem je známý býk Zentrum Vodňanský a matkou Hanička Ležnická. Za exteriér získal pěkných 85 bodů a stal se po Amonovi 88b., Bernovi 79b., v pořadí již třetím nejlépe hodnoceným býkem této odchovny.

MAS Sokolovsko podpořilo náš projekt

INVESTICE DO EKOFARMY je spolufinancován Evropskou unií. Podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD MAS Sokolovsko o.p.s.